Legal Aid Department’s Case Statistics for December 2018

Case Statistics
 
Number of Cases Registered in December 2018

Jumlah-Kes-Dikendalikan
Cases
Kes-Keluarga-Syariah Kes-Keluarga-Sivil Kes-Sivil-Pelbagai
Kes-Khidmat-Nasihat Kes-Jenayah Kes-Pengantaraan