Pegawai dan Kakitangan Baharu Bulan Ogos 2018

Bil Nama Jawatan
Tempat Bertugas
1

Yong Leou Shin 

Pegawai Undang-Undang L52

JBG Ibu Pejabat

2 Chendrawaty binti Jamil Penolong Pegawai Undang-Undang L32 JBG Sabah
3 Yusniza binti Yusoff Penolong Pegawai Undang-Undang L32 JBG Kedah
4 Nurfathihah Nabila binti Mohd Mizan Penolong Pegawai Undang-Undang L29 JBG Pulau Pinang
5 Thamil Pandian A/L Ayavu Penolong Pegawai Undang-Undang L29 JBG Pulau Pinang
6 Amseveani A/P Subramaniam Penolong Pegawai Undang-Undang L29 JBG Perlis
7 Ezwan bin Abdul Majid Penolong Pegawai Undang-Undang L29 JBG Kuala Lumpur
8 Asrul Nizam bin Abdullah Penolong Pegawai Undang-Undang L29 JBG Selangor
9 Shobrina Qisthina binti Abdullah Penolong Pegawai Undang-Undang L29 JBG Terengganu
10 Jamaliah binti Yaakob Penolong Pegawai Undang-Undang L29 JBG Johor
11 Norhazilawati binti Alias Penolong Pegawai Undang-Undang L29 JBG Melaka