Pegawai dan Kakitangan Baharu Jun 2020

 

Bil Nama Jawatan
Tempat Bertugas
1 Roselini binti Zahari Pembantu Tabdir (P/O) N22 JBG Cawangan Gua Musang, Kelantan
Nur Afnizah binti Arun @ Harun Pembantu Tabdir (P/O) N19   Jabatan Bantuan Guaman Negeri Sarawak
3 Mohd Sharul Azhar bin Mohd Sarif Pembantu Operasi Gred N11 Jabatan Bantuan Guaman Cawangan Raub, Pahang
4 Efesus Anak Limak Pembantu Operasi Gred N11  Jabatan Bantuan Guaman Negeri Sarawak