Pegawai dan Kakitangan Baharu Jun 2021

 

Bil Nama Jawatan
Tempat Bertugas
1 Law Chin How Pegawai Undang-Undang Gred L52  JBG Pahang
2 Mohd Fuad bin Abdul Aziz Pegawai Undang-Undang Gred L52  JBG W.P. Kuala Lumpur
3 Nurul Huda binti Mohd Salehhudin Pegawai Undang-Undang Gred L52  JBG Putrajaya
4 Mohd Sufi bin Mohd Rani Pegawai Syariah Gred LS44 JBG Sarawak
5 Izzat Syazli bin Murshid Pegawai Syariah Gred LS44 JBG Putrajaya
6 Mohamad Fahmi bin Mohamad Idris Pegawai Syariah Gred LS44 (M) JBG Kedah
7 Muhamad Hafiz bin Moksin Pegawai Syariah Gred LS44 (M) JBG Selangor
8 Norehan binti A.Hamid Penolong Pegawai Syariah Gred LS32 JBG Cawangan Labuan
9 Noor Azziana binti Julaihi Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19 JBG Sarawak