Wilayah Persekutuan Labuan

ENCIK ISTAZZ HARDYAN BIN EIDDROS

Penolong Pengarah

Jabatan Bantuan Guaman

Tingkat 9(A), Blok 4

Menara Pejabat Ujana Kewangan

Jalan Merdeka

87018 WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN

No Telefon : 087-412242

No Faks : 087-411531

E-mel : istazz dot eiddros at jbg dot gov dot my