Laporan Program Literasi Undang-Undang JBG Ibu Pejabat

Jabatan Bantuan Guaman Ibu Pejabat, telah menyertai program seperti mana yang berikut:

 

Tarikh 25 Februari 2020
Masa : 9.00 pagi - 4.30 petang
Tempat : Mahkamah Rendah Syariah Ampang
Anjuran : Bahagian Syariah, Jabatan Bantuan Guaman

Program ini dilaksanakan bagi memudahkan orang awam di Ampang untuk mendapat khidmat nasihat dan bantuan guaman dalam kes kes syariah. Sebelum ini, warga Ampang perlu hadir ke Putrajaya. Hal ini disebabkan kes-kes di Mahkamah Rendah Syariah Ampang dikendalikan oleh Ibu Pejabat. Kaunter dibuka untuk para pengunjung mendapatkan khidmat nasihat dan membuat pendaftaran kes.

1