Lawatan Kerja dan Taklimat kepada YB Timbalan Menteri JPM (Parlimen Dan Undang-undang)

Lawatan Kerja dan Taklimat kepada YB Timbalan Menteri JPM (Parlimen Dan Undang-undang) pada 7 Ogos 2020.

1

2