Bahagian

 

1. Bahagian Penyelidikan dan Dasar
 • Menyediakan perkhidmatan penyelidikan kepada JBG;
 • Memberi pendapat undang-undang kepada apa-apa perkara berkaitan bantuan guaman yang dirujuk oleh cawangan JBG;
 • Menyediakan draf rang undang-undang dan perundangan subsidiari untuk dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara;
 • Mengumpul maklumat dan data;
 • Menubuhkan pangkalan data bahan undang-undang untuk rujukan.

 

2. Bahagian Pengantaraan, Litigasi dan Nasihat (Sivil)
 • Menyediakan khidmat pengantaraan;
 • Memantau, menyelia dan memberikan bantuan perlu kepada cawangan JBG berhubung dengan khidmat pengantaraan.
 • Mewakili klien dalam prosiding sivil yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga;
 • Mewakili klien dalam prosiding jenayah yang dinyatakan dalam Jadual Kedua;
 • Memberi nasihat undang-undang secara lisan mengenai apa-apa perkara sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Keempat;
 • Memantau, menyelia dan memberikan bantuan perlu kepada cawangan JBG berhubung dengan bantuan dan nasihat guaman.

 

3. Bahagian Litigasi dan Nasihat (Syariah)
 • Mewakili klien dalam prosiding Syariah yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga;
 • Memberi nasihat undang-undang secara lisan mengenai perkara Syariah; dan
 • Memantau, menyelia dan memberikan bantuan perlu kepada cawangan JBG berhubung dengan bantuan dan nasihat guaman.

 

4. Bahagian Pengantaraan (Syariah)
 • Menyediakan khidmat pengantaraan;
 • Memantau, menyelia dan memberikan bantuan perlu kepada cawangan JBG berhubung dengan khidmat pengantaraan.

 

5. Bahagian Peguam Panel dan Pendamping Guaman
 • Menguruskan pelantikan peguam swasta sebagai Panel Peguam dan menugaskan kes kepada mereka;
 • Memantau kes yang dikendalikan oleh panel peguam dan membuat pembayaran kepada mereka apabila kes selesai;
 • Menguruskan permohonan untuk pemberikuasaan oleh Menteri di bawah subseksyen 10 (2A) dan 12 (3).

 

6. Bahagian Khidmat Pengurusan
 • Melaksanakan pelbagai fungsi yang termasuklah pengurusan sumber manusia, kewangan, pentadbiran am, teknologi maklumat dan perpustakaan.