JBG sedang mengendalikan dua kes yang melibatkan khidmat pendamping guaman di mana permohonan khidmat pendamping guaman telah diluluskan oleh Ketua Pengarah Bantuan Guaman pada 1 Ogos 2018.
Toggle Bar

Fungsi

 

Fungsi Jabatan Bantuan Guaman adalah seperti yang berikut :

  • Memberikan khidmat nasihat guaman dalam semua perkara undang-undang (Jadual Keempat)
  • Mewakili atau memberikan bantuan guaman dalam prosiding di semua mahkamah dalam bidang kuasa yang diperuntukkan dalam Jadual Kedua (bidang kuasa jenayah) dan Jadual Ketiga (bidang kuasa sivil) Akta Bantuan Guaman 1971
  • Memberikan khidmat pengantaraan
  • Memberikan khidmat pendamping guaman
  • Memberikan kesedaran undang-undang kepada masyarakat tentang hak mereka di bawah undang-undang