Senarai Pengarah Bahagian1

no

2

jb

  Lim Ju Vynn
Pengarah Penyelidikan dan Dasar
  Abdul Malik Bin Ayob
Pengarah Pengantaraan, Litigasi dan Nasihat Sivil
       
3

zuraidah.ayob

4

no

 

Zuraidah binti Ayob
Pengarah Litigasi dan Nasihat Syariah

  Mohd Farizul bin Hassan Bakri
Pengarah Peguam Panel dan Pendamping Guaman
       
5

SAHARUDDIN BIN SELAMAT

6

Yusuff Abdul Latif

  Saharuddin bin Selamat
Pengarah Pengantaraan Syariah
  Yusuff bin Abdul Latif
Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan
 

   

 Kemaskini Terakhir : 15 April 2021